Een website of app voor mensen met een beperking


Door Katja Poltavets
Gepubliceerd op 4 maart 2019


De reguliere mate van gebruiksvriendelijkheid van een app of website is niet geschikt voor alle gebruikers. Als je een website hebt die vooral wordt bezocht door een speciale doelgroep, is het erg belangrijk om haar pijnpunten goed in kaart te brengen en je aanpak daarop aan te passen. Wij vertellen je graag meer over onze visie en tips over het ontwikkelen en inrichten van websites en apps voor mensen met een beperking.

Verschillende soorten lichamelijke of geestelijke beperkingen kunnen ervoor zorgen dat een website lastiger te gebruiken is. Hierbij kun je denken aan een fysieke beperking, maar ook een mentale of emotionele beperking kan hierbij een rol spelen. Websitebezoekers met bijvoorbeeld autisme, een taalachterstand of motorische beperkingen ervaren een website op een andere manier. We begrijpen goed dat je je doelgroep op alle mogelijke manieren in wilt ondersteunen en helpen je hier graag bij.

Bij het ontwikkelen en inrichten van een platform is het vanzelfsprekend dat het ontwerp hiervan de juiste uitstraling moet overbrengen. Daarbij speelt ook gebruiksvriendelijkheid een grote rol: wordt de gebruiker op de juiste manier gestuurd en ondersteund bij het bezoeken van de website? Bij een doelgroep met speciale aandachtspunten doen wij er alles aan om deze twee elementen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij hoeft het een zeker niet af te doen aan aan het ander, ze gaan juist hand in hand!

Voordat we aan de slag gaan, stellen we vast wie de doelgroep is, wat haar doel van gebruik is en hoe wij dit doel zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen. Het oplossen van mogelijke pijnpunten heeft dan ook hoge prioriteit bij het ontwikkelen en ontwerpen van een app of website. Dit ligt natuurlijk op ons bordje, maar ook als beheerder kun je bijdragen aan een zo passend mogelijke product door aandacht te besteden aan het creëren en plaatsen van de juiste content. Natuurlijk verschillen de pijnpunten en bijbehorende oplossingen per soort beperking, dus hebben we de meest voorkomende op een rijtje gezet.

1. Een website voor blinden, slechtzienden en visueelgevoeligen

Een app of website blijft een visueel medium, wat voor mensen met een visuele beperking een enorm obstakel is.

Wat kunnen wij doen?

Door op de juiste manier gebruik te maken van code kun je visuele elementen vervangen voor gelijkwaardige tekst. Vervolgens kunnen blinde of slechtziende websitebezoekers toch de informatie verkrijgen met text-to-Braille hardware of text-to-speech software. Voor slechtzienden kun je erg veel verschil maken met het design, denk aan kleurcontrast (ook zeer relevant voor kleurenblinden) gebruik van vergrootbare teksten, afbeeldingen, en duidelijk aanwezige gebruiksvormen en -patronen, zoals pijlen en opvallende buttons.

Wat kan jij doen?

Probeer ervoor te zorgen dat je tekst duidelijk geschreven en vooral niet te langdradig is. Slechtzienden kunnen gebruik willen maken van een voorleesprogramma, die schriftelijke content van een webpagina tot audio maakt. Door je teksten zo bondig mogelijk te houden, vermindert dit de hoeveelheid acties en inspanning voor de gebruiker. Daarnaast is het verstandig om aandacht te besteden aan je visuele content, zoals afbeeldingen. Door details te beperken, en het contrast in kleur groot te maken, is een afbeelding beter zichtbaar.

2. Een website voor mensen met een taalbeperking (taalachterstand, dyslexie)

Voor webgebruikers met een taalachterstand of dyslexie is het van belang om de website zoveel mogelijk te focussen op niet-tekstuele elementen zoals afbeeldingen, audio, video, enzovoort.

Wat kunnen wij doen?

Allereerst kan er een groot verschil gemaakt worden door een pagina logisch in te richten en zo visueel mogelijk te maken. Dit kan door de elementen en acties overduidelijk van boven naar beneden te laten verlopen. Daarnaast kun je gebruikers ondersteunen door het bieden van uitleg en alternatieven, bijvoorbeeld zoeksuggesties in de zoekbalk, gegevens automatisch aanvullen en een tooltip (informatieve tekst boven een object).

Wat kan jij doen?

Vermijd lange en druk-ogende teksten door de relevante onderdelen zo kort en duidelijk mogelijk te verwoorden. Denk er hierbij aan om geen moeilijke woorden, figuurlijke verwijzingen of spreekwoorden te gebruiken. Als extraatje kun je, waar nodig, een korte uitleg toevoegen in de vorm van een onderschrift.

3. Fysieke of motorische beperking

Webgebruikers met een fysieke beperking, bijvoorbeeld verslechterde motorische vaardigheden zoals trillende handen, hebben vaak geen moeite met de content zelf, maar slechts met de bediening van de website.

Wat kunnen wij doen?

Informatie verkrijgen door te scrollen en te klikken met een muis kan voor mensen met een fysieke beperking een groot obstakel zijn. Door de bediening met een muis te verplaatsen naar bediening met het toetsenbord wordt het gebruik al een stuk eenvoudiger. Denk hierbij aan het uitvoeren van acties met tab- of pijltjestoetsen.

Ook in het design kan hier rekening mee worden gehouden door het raakvlak voor acties zo groot mogelijk te maken. Denk hierbij aan brede knoppen en invoervelden. Bij een website-app combinatie heb je dit meteen gedekt met een ‘mobiel-vriendelijk’ ontwerp. Een app wordt ontwikkeld met het oog op vinger navigatie, waardoor de actieknoppen direct een grotere plek krijgen in het design. Daarnaast kan er veel worden geautomatiseerd door reeds ingevulde informatie te onthouden en aan te vullen, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens.

4. Cognitief of intellectueel

Mensen met een cognitieve of intellectuele beperking kunnen moeite hebben met dingen als geheugen, vasthouden van aandacht en verbandlegging.

Wat kunnen wij doen?

In het design van een website kan dit worden gedaan door de pagina zo logisch mogelijk in te delen; tekst wordt ingedeeld in blokjes, content zoveel mogelijk aan de linkerkant en (opvolgende) acties onder of naast elkaar weergeven. Alles van deze website moet in het teken staan van ‘logische acties’ en acties moeten zoveel mogelijk worden gecombineerd voor het beperken van handelingen.

Wat kan jij doen?

Door informatie visueel te maken is deze makkelijker te begrijpen en te onthouden. Je kunt schriftelijke informatie proberen te vertalen naar een afbeelding of een flowchart. De kans is groot dat een gebruiker met een cognitieve beperking behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning, dus dan kan het helpen om genoeg mogelijkheden te bieden om contact met je op te nemen voor een begeleidingsmoment.

5. Gehoor

Dove of slechthorende gebruikers moeten dezelfde informatie kunnen verkrijgen als gebruikers zonder gehoorbeperking. Hoewel gebruikers met een gehoorbeperking vaak wel kunnen lezen, moet er toch veel aandacht worden besteed aan de formulering van tekstuele content.

Wat kunnen wij doen?

Maak het taalgebruik zo eenvoudig en concreet mogelijk en voorkom spreektaal. Daarnaast speelt onderschrift en ondertiteling een belangrijke rol voor de verduidelijking van afbeeldingen en video’s. Houd er ook rekening mee dat het voor een dove of slechthorende lastiger kan zijn om telefonisch contact met je op te nemen. Bied daarom genoeg schriftelijke contactmogelijkheden aan, zoals e-mail of chat.We denken graag met je mee!
Bij het maken van een digitaal product voor mensen met een beperking is het allerbelangrijkste dat er een duidelijk beeld is van waar een gebruiker tegenaan kan lopen, en hoe je hierop gaat inspelen. Het doel en gebruiksvriendelijkheid voor de doelgroep staan continu centraal in dit proces. Heb je hierover ideeën, vragen of opmerkingen? Leuk! KNALGEEL denkt hierover graag met je mee en zorgen ervoor dat jouw product zo goed mogelijk aansluit op de wensen van jouw doelgroep.

Geschreven door
Katja Poltavets

KNALGEEL is er voor je


nieuwe app. API-koppeling. b2b platform. social campagne. digitale oplossing. strakke website. consultancy. inspiratie. b2c app. geniale idee.