Hoe goed is mijn idee?


Door Katja Poltavets
Gepubliceerd op 25 februari 2019


Een idee is één, maar dit uitwerken tot een concept en vervolgens tot een succesvol eindproduct, wordt door velen onderschat. Voordat een concept kan worden ontwikkeld, is het - zowel voor ons als voor jou - van belang om alle elementen en kaders goed uitgewerkt te hebben. Hoe duidelijker dit allemaal is, hoe sneller en beter jouw concept kan worden uitgevoerd. Hiervoor is natuurlijk niet één juiste manier, maar je kunt vasthouden aan een aantal richtlijnen en aandachtspunten. Wij delen onze ervaringen graag met je.

1. “Een idee is niet hetzelfde als een concept”

Wees je ervan bewust dat een idee niet hetzelfde is als een concept. Het begint allemaal bij één idee: een gedachte of denkbeeld met een abstract doel. Maar dan ben je er nog lang niet. Om dit tot een daadwerkelijk concept te maken, verbind je verschillende invalshoeken en kwaliteiten met elkaar. Deze onderdelen samen zorgen voor een stel samenhangende elementen met een duidelijk doel; het concept. Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van al deze onderdelen, want een idee alleen is natuurlijk niet genoeg!

2. “Stel een doel en houd daaraan vast”

Iedereen die enthousiast is over zijn of haar idee kan af en toe doorslaan in enthousiasme. Wij betrappen onszelf er ook wel eens op ;) Dit is te gek voor je creatieve proces, maar niet altijd bevorderlijk voor de resultaten ervan. Jouw idee is bedacht om een specifiek doel te dienen, met eventueel subdoelen ter uitbreiding. Neem als voorbeeld Airbnb: het hoofddoel is vraag en aanbod van verblijfplaatsen samenbrengen. De subdoelen zijn zoveel mogelijk gemak, transparantie, betaalbaarheid, enzovoort.

Neem genoeg tijd om dit doel vast te stellen en dit vaak genoeg te evalueren. In het begin kan het voelen alsof je in cirkels redeneert, maar dit is juist belangrijk voor een goede afbakening. Steeds een kleinere scope; hoe duidelijker, hoe beter. Hiervoor kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Voor wie is het conceptdoel van belang? → Wat is je doelgroep (wie gaat jouw product gebruiken) en wat is de voor haar toegevoegde waarde?
  • Wat is het voornaamste doel van jouw concept? → Wat is het resultaat voor de gebruiker bij of na het gebruik van jouw uiteindelijke product?
  • Welke stappen moeten worden gezet om het concept te realiseren? → De brains, de bouwers, de boosters?

3. “Wees kritisch en reflecteer op je ideeën”

Vanzelfsprekend moet je overtuigd zijn van je idee als je begint aan de uitwerking ervan. Maar dit neemt niet weg dat je kritisch moet blijven op je plannen en bijbehorende onderdelen. Stel jezelf continu kritische vragen waardoor je er zeker van bent dat je concept het uiteindelijke doel dient. Het door jou gestelde doel is de uitgangspositie waar je altijd op terug kunt vallen om niet af te dwalen van de rode draad. Hiervoor kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Biedt mijn product daadwerkelijk de door jou verwachte toegevoegde waarde voor de gebruiker?
  • Is je doelgroep (of zijn je doelgroepen) duidelijk genoeg en heeft deze écht belang bij jouw product?
  • Is er een ander product dat de doelgroep al voorziet van het aanbod? Zo ja, hoe onderscheidt jouw product zich hiervan?

Op dit punt ben je al ver in je concept en kun je door je eigen betrokkenheid vaak lastiger inschatten of je nog objectief naar de situatie kijkt. Sta daarom open voor feedback en probeer input op een weloverwogen manier mee te nemen in de voortgang.

4. “Stel duidelijke én realistische verwachtingen”

Nadat je je doelen hebt vastgesteld is het weer tijd voor een evaluatieronde. Je doelen kunnen nog zo duidelijk zijn, maar als als deze niet realiseerbaar zijn, dan loop je al vroeg in het proces vast. Wees je dus bewust van je capaciteit en ga na of je verwachtingen daarmee op één lijn zitten. Maak hiervan een overzicht en ga na of je bijbehorende doelen realistisch zijn. Denk hierbij in ieder geval aan je beschikbare tijd en financiële middelen, maar ook vooral aan wat je daarvoor terug kunt verwachten. Kijk ook terug op je vastgestelde stappen uit stap 2. Zijn deze nog steeds relevant en realistisch?

  • Wat is je eigen input? → Hoeveel tijd en financiële middelen kun en wil je besteden aan jouw concept?
  • Wat voor resultaten verwacht je van je concept inhoudelijk? → Hoe moet het eruit zien, hoe moet het werken?
  • Wat voor resultaten verwacht je van de uitvoering van je concept? → Welke cijfers wil je behalen na de lancering van het product?

5. “Een concept evolueert altijd”

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Houd er rekening mee dat dit een langdurige onderneming kan worden. Conceptontwikkeling is een uitgebreid, creatief proces waar lange tijd overheen kan gaan. Hierbij is het lastig om een eindpunt te stellen, omdat een product in principe altijd groter, beter, en mooier kan. Daarnaast veranderen de onderdelen die jouw concept vormen over tijd. Denk bijvoorbeeld aan beschikbare middelen, doelgroep of je eigen visie. Om al deze redenen zul je open moeten staan voor input en aanpassingen vanuit verschillende invalshoeken.

6. “I’mpossible”

Net als de Staatsloterij geloven wij in de stelling ‘Alles kan’. Maar als je je doelen hebt gecheckt op duidelijkheid, realiseerbaarheid en mogelijke verandering, ga dan ook nog na of ze écht nodig zijn. Technisch gezien kan heel veel worden gerealiseerd, maar of het ook bij elkaar aansluit en bijdraagt aan de toegevoegde waarde, is een ander verhaal.

Wij denken graag mee met de mogelijkheden om een concept te realiseren. Hierbij gaan we altijd terug naar de kern: we doen niet per se wat jij het beste vindt, of wat wij het beste vinden, maar we zorgen ervoor dat we acties uitvoeren die het beste zijn voor het einddoel van het product. Dat is uiteindelijk waar het om draait, toch?

7. “Communicatie en transparantie zijn key”

Eenmaal begonnen aan de uitwerking van het product, is communicatie een van de belangrijkste aandachtspunten. Ontwikkeling is een stapsgewijs proces, dus een strakke planning en duidelijke actiepunten zijn een vereiste. Het klinkt misschien als een open deur, maar hierbij kan miscommunicatie over bepaalde verwachtingen voor grote misverstanden zorgen. Door deze constant op elkaar af te blijven stemmen vanuit verschillende invalshoeken, weten alle deelnemende partijen hoe en waarom iets wel of niet kan worden waargemaakt.

8. “Het product is niet het eindpunt”

Je product is af, alle beschikbare tijd en financiële middelen zijn besteed, en een fantastisch platform staat klaar. De deelnemende partijen zijn buitengewoon tevreden met het eindresultaat. Maar als het product online staat, zijn de gebruikers ver te zoeken, en de gestelde doelen lijken ineens ver weg. Iets wat we niet vaak genoeg kunnen zeggen: vergeet niet dat het product niet het eindpunt van het proces is! Hoe goed ons gezamenlijke resultaat ook is, je hebt niks aan een geniaal idee als niemand ermee in aanraking komt. Een product goed op de markt zetten is net zo belangrijk als alle stappen voor productie. De marketing van je platform kun je in eigen hand houden, maar ook hierin ondersteunen we je met liefde. Na de brains en de bouwers zetten we de boosters in zodat je product ook daadwerkelijk op de markt komt om gebruikt te worden door jouw doelgroep.


Als je vragen hebt over, of feedback op onze stappen, dan horen we dat heel graag! Ook als je je idee met ons wilt delen, nodigen we je natuurlijk graag uit voor een kopje koffie.

Geschreven door
Katja Poltavets

KNALGEEL is er voor je


nieuwe app. API-koppeling. b2b platform. social campagne. digitale oplossing. strakke website. consultancy. inspiratie. b2c app. geniale idee.